Журнал "Україна. Здоров'я нації"


Науково-практичний журнал
Періодичність виходу – щоквартально
Заснований у січні 2007 р.
ISSN 2077-6594

Засновники
Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"
Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Головний редактор журналу – Слабкий Г.О.
Заступники головного редактора – Дзюба О.М., Ждан В.М., Смоланка В.І.
Відповідальн
ий редактор – Ситенко О.Р.
Дизайн і ве
рстка – Кривенко Є.М.
Секретаріат – Бєлікова І.В. (Полтава), Бутенко І.В. (Київ), Погоріляк Р.Ю. (Ужгород)

Редакційна колегія
Голова редакційної колегії - Лехан В.М.
Болдижар О.О., Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Голованова І.А., Голубчиков М.В., Грузєва Т.С., Децик О.З., 
Ковальова О.М., Котуза А.С., Лисак В.П., Любінець О.В., Мельник П.С., Нагорна А.М., Рогач І.М., 
Сайдакова Н.О., Урбаніак М., Фера О.В., Чепелевська Л.А., Черемухіна О.М., Чопей І.В., Шатило В.Й.

Редакційна рада
Голова редакційної ради - Запорожан В.М. (Одеса)
Авраменко О.І. (Київ), Бояр І. (Польща), Горбенко О.В. (Велика Британія), Дудіна О.О. (Київ), Дудник С.В. (Київ), 
Жилка Н.Я. (Київ), Клименко В.І. (Запоріжжя), Коваленко О.С. (Київ), Кудренко М.В. (Київ), 
Лашкул З.В. (Запоріжжя), Лобас В.М. (Красний Лиман), Майоров О.Ю. (Харків), Матюха Л.Ф. (Київ), 
Медведовська Н.В. (Київ), Миронюк І.С. (Ужгород), Моісеєнко Р.О. (Київ), Овоц А. (Польща), Огнєв В.А. (Харків), 
Рудень В.В. (Львів), Ситенко О.Р. (Київ), Станчак Я. (Словаччина), Степаненко А.В. (Київ), Толстанов О.К. (Київ), 
Ярош Н.П. (Київ), Ященко Ю.Б. (Київ)

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528).
Видання індексується Google Scholar та «Україніка наукова».

Видавець:
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
Адреса: пров. Волго-Донський, 3, м. Київ, 02099, Україна

Адреса редакції:
пров. Волго-Донський, 3, м. Київ, 02099, Україна
Тел./факс: +380 44 576-41-19; 576-41-09
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21116-10916ПР від 24.12.2014 р.

Загальний наклад 100 прим.

Усі статті рецензовані. Відповідальність за достовірність фактів та інших відомостей у публікаціях несуть автори. Цілковите або часткове розмноження в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається лише з письмового дозволу редакції.

© ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
© ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
© ДВНЗ «Ужгородський національний університет»