Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України


Науково-практичне видання

Періодичність виходу – щороку 

     Щорічну доповідь підготовлено відповідно до нормативно-правових документів, які регламентують розвиток сфери охорони здоров'я України.

     Видання містить аналіз сучасних особливостей і тенденцій стану здоров'я населення України та впливу на нього комплексу чинників зовнішнього середовища.

     Доповідь підготовлено науковцями ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" за участю керівників структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України та науковців профільних НДІ МОЗ та НАМН України.

     Призначається для керівників і спеціалістів органів законодавчої та виконавчої влади усіх рівнів, організаторів охорони здоров'я, науковців, лікарів, громадськості.

     Видається за рішенням Вченої ради ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України".

© Міністерство охорони здоров'я України
© ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

  

Рік 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Том
І І І І І І І І І І І І І І І I I
            ІІ ІІ ІІ ІІ ІІ            
                  ІІІ