СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

 

• Апарат управління

• Бухгалтерська служба

• Відділ кадрів

• Канцелярія

• Бібліотека

• Господарська частина

• Відділ економічних досліджень охорони здоров'я та медичного страхування

• Науково-організаційний відділ

• Відділ вивчення медичних наслідків аварії на ЧАЕС, інших екологічних катастроф та організації санепідслужби

• Відділ соціально-гігієнічних досліджень формування здоров'я населення та медичної статистики

• Відділ медико-демографічних досліджень

• Відділ інформатизації охорони здоров'я

• Відділ нормативно-правового регулювання в охороні здоров'я та історії медицини

• Відділ стратегії розвитку системи охорони здоров'я та наукових основ організації медичної допомоги населенню

• Відділ наукових розробок стандартизації в охороні здоров'я

• Центр стандартизації та контролю якості медичної допомоги

• Тренінговий центр підготовки спеціалістів з питань методології аналізу, планування, проведення і презентації наукових досліджень, основ доказової медицини

• Відділ профілактичної діяльності та координації співробітництва з ВООЗ

• Всеукраїнський науково-практичний центр здоров¢я

   • Сектор розробки валеологічного інструментарію та зв'язків із ЗМІ

   • Сектор нормативно-методичного та інформаційного забезпечення діяльності з формування здорового способу життя

   • Сектор по контролю над тютюном

• Відділення проблем планування і координації наукових досліджень в охороні здоров'я

• Центр розроблення та моніторингу дотримання медичних стандартів