ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ НАУКОВИХ КАДРІВ


ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" готує наукові кадри вищої кваліфікації за спеціальністю 14.02.03 - Соціальна медицина.
В аспірантурі без відриву від виробництва у 2012 р. навчалося 5 аспірантів та з відривом від виробництва – 1.

3 наукових співробітники ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" (д.м.н., проф. Л.А. Чепелевська, к.м.н., с.н.с. О.О. Дудіна, к.м.н., с.н.с. Ціборовський О.М.) – є членами апробаційних і спеціалізованих рад Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за спеціальністю 14.02.03 - Соціальна медицина.