Авторські права

 

№ Заявки,
дата подання

 

№ Свідоцтва,
дата рішення

60534,
20.04.2015 р.

Митник З.М., Лазоришинець В.В., Слабкий Г.О.,
Коваленко О.С., Шатило В.Й., Кривенко Є.М., Осташко В.Г., Лихотоп Р.Й.

Монографія „Інформатизація охорони здоров'я та розвиток телемедичних технологій”, 250 с., Полісся, Житомир

60149,
17.06.2015 р.

62250,
28.07.2015 р.

Жилка Н.Я., Кудря А.В.

Науковий твір „Оцінка задоволеності населення медичною допомогою сімейного лікаря (анкета для соціологічного дослідження)”

61830,
25.09.2015 р.

62251,
28.07.2015 р.

Жилка Н.Я., Кудря А.В.

Науковий твір „Моніторингове дослідження модернізації первинної медичної допомоги в Україні у 2014 році”

61831,
25.09.2015 р.

62252,
28.07.2015 р.

Жилка Н.Я., Кудря А.В.

Науковий твір „Оцінка реалізації права сімейного лікаря / лікаря загальної практики на забезпечення умов трудової діяльності (анкета для соціологічного дослідження)”

61832,
25.09.2015 р.

63916,
12.11.2015 р.

Карамзіна Л.А.

Науковий твір „Модель безапаратного скринінгу слухо-мовної комунікації людини” // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2014. – Т.9, № 3. – С. 119-123.

63468,
11.01.
2016 р.

63917,
12.11.2015 р.

Карамзіна Л.А.

Науковий твір „Ранооглухлі особи: перспективи інтеграції до суспільства” // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2014. – Т.9, № 2. – С. 122-128.

 63469,
11.01.
2016 р.