Нововведення 2015 рік


1. Особливості застосування біогенних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит із коморбідною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем
Автори: Безрук Т.О., Безрук В.В., Ященко Ю.Б.

2. Модель когнітивного тренінгу хворих на судинні когнітивні розлади
Автори: Дзюба О.М., Толмачов О.А.

3. Модель профілактики ВІЛ-інфекції у жіночого населення в умовах реформування системи охорони здоров'я
Автори: Жилка Н.Я., Дуб Ю.М.

4. Модель планування сім'ї ВІЛ-інфікованих жінок 
Автори: Жилка Н.Я., Орлова О.О.

5. Модель організації допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам в Україні
Автори: Жилка Н.Я., Чепурнова Н.В.

6. Технологія об'ємного пневмопресингу (переміжної пневматичної компресії за методом І.В. Таршинова), що виконується за допомогою апаратів серії «Біорегулятор»
Автори: Таршинова Л.О., Мельник П.С.

7. Модель безапаратного скринінгу слухо-мовної комунікації людини
Автори: Карамзіна Л.А., Рибальченко В.К., Казімірко Н.К., Ситенко О.Р., Кривенко Є.М.

8. Модель мовного поля людини
Автори: Карамзіна Л.А., Рибальченко В.К., Казімірко Н.К., Ситенко О.Р., Кривенко Є.М.

9. Модель комунікативного ресурсу глухих осіб
Автори: Карамзіна Л.А., Рибальченко В.К., Казімірко Н.К., Ситенко О.Р., Кривенко Є.М.

10. Форма скарги заявника з приводу неналежного медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я
Автор: Коваленко О.О.

11. Алгоритм послідовності дій в процесі вирішення скарги
Автори: Ярош Н.П., Коваленко О.О.

12. Принципи об'єктивності в процесі розглядання скарг
Автор: Коваленко О.О.

13. Алгоритм реагування на скарги
Автор: Коваленко О.О.

14. Оцінка реалізації права сімейного лікаря/лікаря загальної практики на забезпечення умов трудової діяльності (анкета для соціологічного дослідження)
Автори: Жилка Н.Я., Кудря А.В.

15. Оцінка задоволеності населення медичною допомогою сімейного лікаря (анкета для соціологічного дослідження)
Автори: Жилка Н.Я., Кудря А.В.

16. Модель нормативно-правового забезпечення діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря в Україні
Автори: Жилка Н.Я., Кудря А.В.

17. Оцінка моніторингових даних щодо модернізації первинної медичної допомоги в Україні за 2014 рік
Автори: Жилка Н.Я., Кудря А.В.

18. Спосіб проведення медико-соціологічного дослідження
Автори: Жилка Н.Я., Кудря А.В.

19. Спосіб моделювання хронічного обструктивного захворювання легень
Автори: Ніколенко О.Ю., Ніколенко В.Ю., Кудря А.В.

20. Методичні підходи до проведення  автономізації закладів охорони здоров'я в Україні
Автори: Слабкий Г.О., Скрип В.В., Рогач І.М., Качала Л.О., Погоріляк Р.Ю., Істомін С. В., Лисенко П.М.

21. Методологія дослідження  забезпечення закладів охорони здоров'я високовартісним обладнанням
Автори: Слабкий Г.О., Мельник П.С., Качур О.Ю., Картавцев Р.Л., Кудря А.В.

22. Сучасні методологічні підходи до оцінки діяльності рентгенологічної служби в системі охорони здоров'я України
Автори: Слабкий Г.О., Качур О.Ю., Качала Л.О., Дзюба О.М., Горбань А.Є.

23. Створення регіональних служб  профілактики та медичної допомоги  населенню з суїцидальною схильністю
Автори: Слабкий Г.О., Дзюба О.М., Качала Л.О., Загородній С.М., Защик Н.С.

24. Оптимізована функціонально-організаційна модель надання  первинної медико-санітарної допомоги при інфекційних та паразитарних хворобах  
Автори: Слабкий Г.О., Шатило В.Й., Шпита О.О., Слабкий В.Г., Дудник С.В.

25. Модель комунікацій сімейного лікаря із збереження здоров'я дітей шкільного віку
Автори: Слабкий Г.О., Шафранський В.В., Мельник П.С., Знаменська М.А., Горбань А.Є., Слабкий В.Г.

26. Модель комунікацій у сфері репродуктивного здоров'я
Автори: Слабкий Г.О., Шафранський В.В., Мельник П.С., Знаменська М.А., Горбань А.Є., Слабкий В.Г., Качала Л.О.

27. Управління системою комунікацій на рівні закладу охорони здоров’я
Автори: Слабкий Г.О., Знаменська М.А., Шафранський В.В., Мельник П.С., Качала Л.О., Дзюба О.М., Русняк В.А.

28. Потреба лікарні інтенсивного лікування  в променевих методах дослідження
Автори: Слабкий Г.О., Качур О.Ю.

29. Алгоритм впровадження в охорону здоров’я сучасної системи організації променевої діагностики на регіональному рівні
Автори: Слабкий Г.О., Мельник П.С., Качур О.Ю.

30. Анкета опитування пацієнта денного стаціонару
Автор: Ярош Н.П.

31. Анкета опитування пацієнта поліклінічного відділення
Автор: Ярош Н.П.

32. Анкета опитування пацієнта стаціонару на дому
Автор: Ярош Н.П.

33. Анкета опитування пацієнта стаціонарного відділення 
Автор: Ярош Н.П.

34. Форма реєстрації розглядання скарги заявника з приводу неналежного медичного обслуговування в закладі охорони здоров'я    
Автори: Ярош Н.П., Коваленко О.О.