Нововведення 2014 рік


1. Модель гендерної рівності в охороні здоров’я України
Автори: Крапівіна А.А., Чепелевська Л.А. 

2. Модель психоелектричного поля людини
Автори: 
Карамзіна Л.А., Рибальченко В.К., Казімірко Н.К.

3. Об'єктивна модель слухо-мовної функції людини
Автори: Карамзіна Л.А., Рибальченко В.К., Казімірко Н.К.

4. Психофізіологічна модель слухо-мовної комунікації людини
Автори: Карамзіна Л.А., Рибальченко В.К., Казімірко Н.К.

5. Аналіз захворюваності та поширеності хвороб дорослого населення у гендерному аспекті
Автори: Слабкий Г. О., Медведовська Н.В., Горбань А.Є., Крапівіна А.А.

6. Види внутрішнього аудиту та їх критеріальна база  в закладах охорони здоров’я
Автори: Сміянов В.А.

7. Механізм покращення якості медичної допомоги хворим артеріальною гіпертензією зі застосуванням мобільних технологій охорони здоров’я
Автори: Сміянов В.А.

8. Методичні основи формування діагностично-споріднених груп (ДСГ)
Автори: Шевченко М.В.

9. Моніторинг ефективності використання бюджетних коштів
Автори: Шевченко М.В., Кондратюк Н.Ю., Купліванчук А.В., Самелюк Г.А., Торжевська О.В.

10. Нові методичні підходи щодо формування фонду оплати праці медичних працівників та встановлення надбавок за якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу
Автори: Шевченко М.В., Купліванчук А.В.

11. Методичні основи визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я
Автори: Шевченко М.В., Лехан В.М., Надутий К.О.

12. Методичні підходи до визначення забезпеченості населення амбулаторіями загальної практики-сімейної медицини
Автори: Ященко М.В., Шевченко М.В., Кондратюк Н.Ю.

13. Оцінка ефективності бюджетної програми «Первинна медична допомога населенню»
Автори:  Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Кондратюк Н.Ю., Купліванчук А.В., Самелюк Г.А.

14. Методичні підходи до формування перспективного плану розвитку мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу
Автори: Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Надутий К.О., Кондратюк Н.Ю., Дяченко Т.В.

15. Особливості застосування біогенних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит із коморбідною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем
Автори: Безрук Т.О., Безрук В.В., Ященко Ю.Б.

16. Методика  моніторингу і оцінки регіоналізації перинатальної допомоги
Автори: 
Дудіна О.О., Терещенко А.В.

17. Модель  організації відновного лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги
Автори: Слабкий Г.О., Дзюба О.М., Троянов Д.П., Бурдим Ю.В. 

18. Модель  науково-методичного забезпечення реформи охорони здоров’я.
Автори: Слабкий Г.О., Дзюба О.М., Мельник П.С., Горбань А.Є., Русняк В.А.

19. Модель профілактики очної патології у дітей  з різним соціально-економічним статусом
Автори: Слабкий Г.О., Риков С.О., Дзюба О.М., Троянов Д.П., Андрейчин Л.В., Медведовська Н.В.

20. Оптимізована система офтальмологічної допомоги дорослому населенню України в умовах реформування галузі охорони здоров’я
Автори: Слабкий Г.О., Риков С.О., Мельник П.С., Троянов Д.П., Дзюба О.М., Андрейчин Л.В.

21. Модель оптимізації  діяльності  обласної клінічної лікарні в умовах реформування системи охорони здоров’я
Автори: Слабкий Г.О., Горбань А.Є., Готь Н.Р., Дзюба О.М., Пархоменко Г.Я., Качур О.Ю.   

22. Модель інтеграції медичної допомоги з ВІЛ/СНІД на первинний рівень медичної допомоги
Автори: Слабкий Г.О., Дзюба О.М., Крисько  М.О., Мельник П.С.

23. Комплексна система комунікацій в охороні здоров’я
Автори: Слабкий Г.О., Дзюба О.М., Ситенко О.Р., Кривенко Є.М., Знаменська М.А., Горбань А.Є.

24. Модель науково-методичного забезпечення комунікацій з реформування охорони здоров’я
Автори: Слабкий Г.О., Ситенко О.Р., Кривенко Є.М., Горбань А.Є., Знаменська М.А., Дзюба О.М., Русняк В.А.

25. Модель комунікацій на рівні закладу  охорони здоров’я
Автори: Слабкий Г.О., Знаменська М.А., Дзюба О.М., Ситенко О.Р., Кривенко Є.М., Пархоменко Г.Я.

26. Модель комунікацій з пропаганди здорового способу життя
Автори: Слабкий Г.О., Горбань А.Є., Знаменська М.А., Дзюба О.М., Ринда Ф.Ф., Красовський К.С., Олексієнко О.В.

27. Модель профілактичної роботи з вживання наркотиків та психотропних речовин на первинному рівні  медичної  допомоги
Автори: Слабкий Г.О., Кручаниця В.В., Олексієнко О.В., Горбань А.Є., Дзюба О.М., Ринда Ф.Ф.

28. Система первинної профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань
Автори: Слабкий Г.О., Рогач І.М., Северин Г.К., Горбань А.Є., Качала Л.О., Погоріляк  Р.Ю., Дзюба О.М.

29. Система вторинної профілактики онкологічних захворювань та попередників передпухлинних станів
Автори: Мельник П.С., Слабкий Г.О., Рогач І.М., Северин Г.К., Горбань А.Є., Погоріляк  Р.Ю., Качала Л.О., Дзюба О.М.

30. Алгоритм первинної профілактики та раннього виявлення передракових та онкологічних захворювань у пацієнтів стоматологічного профілю
Автори: Слабкий Г.О., Рогач І.М., Мельник П.С., Северин Г.К., Горбань А.Є., Хоружа Р.Ю., Бугоркова І.А., Погоріляк  Р.Ю., Качала Л.О.

31. Комплекс первинної профілактики та раннього виявлення передракових захворювань органів порожнини рота та червоної облямівки губ у пацієнтів   зі стоматологічною патологією
Автори: Слабкий Г.О., Мельник П.С., Рогач І.М., Северин Г.К., Горбань А.Є., Хоружа Р.Ю., Бугоркова І.А., Погоріляк  Р.Ю., Качала Л.О.

32. Методичні підходи до розробки плану розвитку мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу
Автори: Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Кондратюк Н.Ю.

33. Оперативне управління бюджетною програмою в ході її реалізації
Автори: Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Кондратюк Н.Ю., Торжевська О.М.

34. Визначення забезпеченості населення амбулаторіями загальної практики сімейної медицини
Автори: Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Кондратюк Н.Ю.