Нововведення 2013 рік


1. Порядок проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення
Автори: Ященко Ю.Б., Шевченко М.В., Кондратюк Н.Ю.

2. Порядок проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
Автори: Ященко Л.В., Кондратюк Н.Ю., Морачев О.В.

3. Методика розробки індикаторів якості та безпеки діяльності закладів охорони здоров'я І-ІІІ рівнів перинатальної допомоги
Автори: Дудіна О. О., Терещенко А. В., Ященко Л.В.

4. Модернізація мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу населенню
Автори: Ященко Ю.Б., Кондратюк Н.Ю., Надутий К.О

5. Організаційно-методичний підхід до управління якістю медичної допомоги на первинному рівні надання медичної допомоги на основі технологій внутрішнього аудиту
Автори: Линник С.О., Ященко Ю.Б., Ярош Н.П., Сміянов В.А.

6. Методика типології областей України за медико-демографічними показниками та показниками ресурсного забезпечення системи охорони здоров'я
Автори: Чепелевська Л.А., Рудницький О.П., Чепелевська Н.В.

7. Система впровадження в охорону здоров'я концептуальної моделі продовження середньої очікуваної тривалості життя населення
Автори: Слабкий Г.О., Чепелевська Л.А., Любінець О.В.

8. Середньостроковий та довгостроковий прогноз смертності населення в Україні як підгрунтя розробки регіональних цільових комплексних програм здоров'я
Автори: Чепелевська Л.А., Любінець О.В.

9. Методика встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я
Автори: Шевченко М.В., Лехан В.М., Слабкий Г.О., Купліванчук А.В., Дорошенко О.О.

10. Методичні підходи до розрахунку коригуючих коефіцієнтів впливу вікового фактору для визначення потреби у первинній медичній допомозі в розрізі окремих віко-статевих груп населення
Шевченко М.В., Дорошенко О.О., Карамзіна Л.А ., Рибальченко В.К.