Нововведення 2010 рік


1. Визначення проблемних регіонів України за станом здоров’я населення працездатного віку на основі аналізу динаміки змін показників захворюваності та їх середньострокових прогнозних тенденцій : інформ. лист / Г. О. Слабкий, Ю. Б. Ященко, Т. К. Кульчицька [та ін.]; ДУ «Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України», Укрмедпатентінформ. – К., 2010. – 4 с.

2. Ященко Ю. Б. Метод діагностики дихальної недостатності легеневого ґенеза у новонароджених при критичних станах : інформ. лист / Ю. Б. Ященко, О. Г. Буряк; НМАПО ім. П.Л.Шупика, Буковин. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ. – К., 2010. – 4 с.